• Jumlah Penduduk
Jumlah Jenis Kelamin Jumlah Total
Laki-laki Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini 24.546 orang 26.753 orang 51.299 orang
Jumlah penduduk tahun lalu 24.109 orang 26.065 orang 50.174 orang
Persentase perkembangan 1,78 % 2,57 % 2,19 %
  • Jumlah Keluarga
Jumlah KK Laki-laki KK Perempuan Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini 8.114 KK 2.704 KK 10.818 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu 7.579 KK 2.527 KK 10.106 KK
Persentase perkembangan 6,60 % 6,54 % 6,60 %
  • Kesejahteraan Keluarga
Jumlah Keluarga Prasejahtera 1.047 keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 1  2.752 keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 2  2.009 keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 3  2.697 keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 3 Plus  2.313 keluarga
Total Jumlah Kepala Keluarga  10.818 keluarga